Menu Title
x
Menu

Dlaczego pracownicy odchodzą i jak temu zapobiec?

 

Powody, dla których pracownicy odchodzą z organizacji można mnożyć. Wg badań Instytutu Gallupa, zawierających meta-analizę, sondaże i wywiady z pracownikami przeprowadzone w ciągu ostatnich 30 lat, istnieje 5 głównych czynników, dla których pracownicy rezygnują z pracy w danej firmie.

 

Pierwszym czynnikiem jest bezpośredni przełożony. Jak podają pracownicy, menedżer który nie określa celów, nie precyzuje swoich oczekiwań wobec podwładnego, nie zapewnia odpowiedniego sprzętu czy zasobów lub powoduje hamowanie pracownika (nie umożliwia pracownikowi rozwoju), nie jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Kiedy stan ten trwa permanentnie pracownikowi nie pozostaje nic innego, jak poszukiwanie pracy, w której będzie mógł się rozwijać i spełniać swoje ambicje, a przełożony będzie z uwagą słuchał propozycji i pomysłów pracownika.

 

Drugim, równie ważnym czynnikiem jest słabe dopasowanie do pracy. Nieprawidłowo przeprowadzona rekrutacja, źle przeprowadzony wywiad pogłębiony, lub co gorsza, brak takiego wywiadu, może spowodować, że po jakimś czasie, pracownik dostrzeże, że jednak jego oczekiwania wobec pracodawcy nie mieszczą się w jego wcześniejszych wyobrażeniach o danej pracy. Pracownik zauważa, że nie ma możliwości, aby robić na co dzień to, co robi najlepiej. To też przekłada się na wyniki jego pracy, a ostatecznie na decyzję o odejściu.

 

Kolejnym powodem, dla którego pracownicy opuszczają swoje organizacje jest niska jakość pracy ich współpracowników. Należy zwrócić szczególną uwagę na pracowników, którzy dostrzegają, że ich współpracownicy nie są zobowiązani do wysokiego standardu pracy. Rodzi to bowiem dysonans, który prędzej czy później powoduje spadek motywacji mocno zaangażowanego pracownika.

 

Wynagrodzenia i świadczenia to kolejny punkt. Zaangażowani pracownicy dostrzegają, że nie są opłacani odpowiednio do swojego wkładu pracy, porównują swoje wynagrodzenie ze współpracownikami, którzy nie dość dokładnie wykonują swoje zadania. Jeżeli pracownik czuje, że pozostali nie są zobowiązani do wysokich standardów jakości ich pracy, mogą czuć prawo do dodatkowego bonusu, który pozwoli im poczuć się docenionymi i wyrównać różnicę w pracy.

 

Innym powodem, dla którego może dojść do zmniejszenia efektywności i chęci do pracy jest niezrozumienie misji organizacji, jej celu lub przywództwa. Monster Worldwide Polska jako przyczyny spadku motywacji do pracy i powody odejścia, wskazuje podobne motywy: niezadowolenie z wynagrodzenia, brak perspektyw rozwoju oraz złą atmosferę w pracy.

 

Dlaczego pracownicy odchodzą i jak temu zapobiec?

 

 W sierpniu tego roku LinkedIn opublikował swoje badania, przeprowadzone na grupie 7 milionów osób zmieniających pracę. Zgodnie z przeprowadzonym badaniem LinkedIn Talent Trendy, po raz pierwszy od 4 lat odsetek osób otwartych na zmianę pracy zwiększył się: pracownicy aktywnie poszukujący pracy o 36%, pasywnych o 16%. Natomiast niechęć do zmiany pracy przez pracowników super pasywnych spadła o 55%.

Według badania, 1 na 3 osoby przekwalifikowała się i całkowicie zmieniła zawód. Okazało się, że powodem numer jeden, dla którego zmieniano pracę było nie wynagrodzenie czy szef, a możliwości rozwoju. Na podstawie wyników badania, LinkedIn odkrył kilka najlepszych praktyk, które można wykorzystać w rekrutacji zarówno aktywnych, jak i pasywnych kandydatów do organizacji.

 

Oto kilka z nich:

 

1. Głównym czynnikiem motywującym nie są pieniądze. Przede wszystkim ludzie chcą rozwoju kariery. Aby przyciągnąć najlepszych kandydatów, oferuj możliwości rozwoju kariery zawodowej, a nie miejsce pracy.
2. Zwiększ wysiłki na employer branding. Marka ma znaczenie. Ludzie czasami nie do końca wiedzą co i gdzie naprawdę chcą robić. Wykorzystując marketing rekrutacyjny i employer branding masz wpływ na to i ustalasz, kto będzie z Tobą pracował. Do Twojej organizacji nie trafią przypadkowi ludzie, ale Ci którzy naprawdę chcą z Tobą tworzyć firmę.
3. Mała jest większa. Ośmieleni specjaliści uciekają do mniejszych organizacji kiedy mają nastąpić redukcje zatrudnienia. Przyciągaj i rekrutuj pracowników w zakresie przedsiębiorczości, pokazując walory małej firmy.

 

Dagmara Zmarzły

Menedżer ds. Kluczowych Klientów/Koordynator Rekrutacji

 

 

Please leave this field empty.

Aplikuj
praca w Polsce
Aplikuj
praca za granicą