Menu Title
x
Menu

Jak skutecznie wykorzystać doświadczenie przepływu – flow u Twoich pracowników?

 

Jak skutecznie wykorzystać doświadczenie przepływu - flow u Twoich pracowników?

 

Czy w Twojej organizacji zdarza się, że efektywność pracowników spada? Zmniejsza się ich chęć do pracy i zaangażowanie? Bywają niezainteresowani pracą lub wykonują ją w sposób odbiegający od ustalonych norm? Nie dotrzymują terminów prac lub chodzą rozdrażnieni? W wielu firmach – małych i średnich przedsiębiorstwach, ale również międzynarodowych korporacjach, takie zachowania pracowników często mają miejsce. Nie ma tu znaczenia, czy są to pracownicy pokolenia Y, X, czy baby boomers. Można temu zapobiec lub podjąć działania, aby ograniczyć taki stan rzeczy.

 

Szczególnie ciekawym zagadnieniem wydaje się w tym kontekście zagadnienie z pogranicza psychologii pozytywnej i psychologii motywacji: doświadczenie przepływu – flow. Przepływ zdefiniować można jako głębokie zadowolenie, nawet uniesienie, optymalne autoteliczne doświadczenie wtedy gdy umysł, ciało jednostki podejmuje duży ale dobrowolny wysiłek aby wykonać trudne i wartościowe zadanie. Stan wywołany całkowitym oddaniem się konkretnej czynności jest zdaniem twórcy koncepcji Mihályi Csíkszentmihályi czymś pomiędzy satysfakcją a euforią, jest stanem umysłu podczas którego jednostki wykonują zadania dla czystej przyjemności czerpanej z samego faktu ich wykonywania, z samych tych aktywności. Koncepcja przepływu (flow) wg Mihalyi Csikszentmihalyi wykorzystywana jest w tworzeniu systemów zwiększania wydajności i zaangażowania w pracę, w szkoleniach dla biznesu. Jak pokazują prowadzone na świecie badania – doświadczenie przepływu może znaleźć swoje zastosowanie w życiu zawodowym pracowników organizacji.

 

Kiedy można korzystać z doświadczenia flow?

 

Podsumowanie dotychczasowych badań nad doświadczeniem przepływu prowadzonych przez Csikszentmihalyi, Bakker’a czy Velez’a, dokonane przez Beatę Wolfigiel pozwala na wysunięcie pomocnych zawodowo wniosków. Jeśli chodzi o komponenty przepływu w zadaniach zawodowych, możemy do nich zaliczyć:

• Swobodę w wyborze metody realizacji celu.
• Trudne zadanie dopasowane do umiejętności pracownika i jego aktualnej kondycji psychofizycznej.
• Jasno określone i zrozumiałe cele organizacji oraz pracownika, informacje zwrotne i koncentrację na zadaniu.

Zaabsorbowanie pracownika w wykonywane zadania, radość, którą czerpie on z pracy, wewnętrzna motywacja prowadzą do spirali wzrostu: wydajność pracownika rośnie a zatem następuje także rozkwit w organizacji.

 

Jak to zrobić?

 

To zatem co należy zrobić to:

• Określić ważność celu: uświadomić pracownikowi po co coś robi i dlaczego cel jest ważny.
• Istotnym elementem jest również zachowanie równowagi pomiędzy kompetencjami jednostki a trudnością zadania do wykonania. Zadanie nie może być ani zbyt trudne ani zbyt łatwe dla konkretnego pracownika, powinno stanowić dla niego wyzwanie, jednak możliwe do wykonania przy dużym zaangażowaniu.
• Określić kompetencje – jakie są mocne strony pracownika, pozwoli to uniknąć nudy i skutecznie motywować do podejmowania wyzwań, a co za tym idzie implikuje rozwój kompetencji pracownika.

 

Na co należy uważać?

 

Doświadczenie przepływu oprócz działań dobroczynnych niesie również z sobą pewne zagrożenia:

• Jeżeli pracownik bardzo zaangażuje się w wykonywanie jednego zadania, i na nim silnie skoncentruje swoją uwagę może zlekceważyć inne zadania.
• Może również zdarzyć się taka sytuacja, w której dojdzie wręcz do uzależnienia pracownika od doświadczania przepływu (internet, gry).
• Podejmowanie zbyt dużego ryzyka to również jedno z zagrożeń, którego dopuszczać może się jednostka.

 

 

Dlatego tak ważne jest umiejętne i ostrożne posługiwanie się wiedzą dotyczącą doświadczenia przepływu w praktyce zawodowej. Chęć doświadczania przepływu oraz wprowadzania w ten stan innych wiąże się zwykle z odrzuceniem mitu o wielozadaniowości. Albo pracownik wykonuje więcej, zazwyczaj prostszych czynności w krótkim czasie, albo z uwagi na zajmowane stanowisko czy zakres obowiązków może dać pochłonąć się bez reszty (na pewien czas) jednemu zadaniu-wyzwaniu, które przy odpowiednim zaangażowaniu daje mu z jednej strony możliwość odczuwania większej satysfakcji, a przez to także większej motywacji, zaś z drugiej praca jest bardziej wydajna i efektywna, na czym z kolei zależy przełożonym oraz ogólnie organizacjom. Nie można przy tej okazji zapominać, że nie każdy zawód, zajmowane stanowisko wiąże się na co dzień, czy przynajmniej raz na jakiś czas z możliwością wykonywania zadań-wyzwań (bynajmniej nie zawsze podejście do pracy pracownika lub jego ogląd sytuacji jest na tyle twórczy aby to dostrzec). Dlatego jest to takie swojego rodzaju zadanie-wyzwanie dla koordynatorów zarządzających swoimi zespołami aby na miarę lokalnych możliwości, zadania takie dostrzegać i delegować, aby nie tylko artyści w szale twórczym mogli wspinać się na wyżyny swoich możliwości, ale by także zwykły szeregowy pracownik dostał przynajmniej co jakiś czas również taki przywilej jak możliwość zmierzenia się z zadaniem-wyzwaniem, jak możliwość wzięcia odpowiedzialności i zwiększenia automotywacji, jak możliwość odczuwania satysfakcji z wykonywanej pracy, a przez to często także większej satysfakcji z życia.

Please leave this field empty.

Aplikuj
praca w Polsce
Aplikuj
praca za granicą