Menu Title
x
Menu

Jak zwiększyć motywacje pracowników w firmie?

 

 

W każdej organizacji pojawiają się sytuacje kiedy efektywność pracowników spada. Jednym
z powodów takiej okoliczności jest spadek motywacji. Jak zatem skutecznie motywować pracowników? Poniżej kilka sposobów.

 

Jak zwiększyć motywację w firmie

 

 

Stwórz pracownikowi warunki do rozwoju

Coraz częściej czynnikiem motywującym pracowników nie są finanse, a chęć rozwoju, dlatego w miarę możliwości należy dać szansę pracownikowi na to, aby mógł rozwijać swoje umiejętności lub nabywać nowe. Szukaj zatem dla pracowników nowych wyzwań. Angażuj ich w udoskonalanie swojego systemu pracy, wdrażanie nowych rozwiązań
w firmie, prowadzenia własnych projektów. Uczyń z doświadczonych pracowników mentorów, od których mogą uczyć się nowi pracownicy. Motywowanie musi bazować na działaniach umożliwiających osobisty rozwój pracownika – musi czynić wszystko, aby praca była odpowiedzialna
i stawiała nowe wyzwania. Im większa będzie decyzyjność i odpowiedzialność pracownika – tym bardziej stanie się on zmotywowany do dalszego działania. Motywację stanowi sama szansa wykazania się, pokazania swoich umiejętności i brania odpowiedzialności za innych. Pamiętaj, że zabiegi takie jak: rozszerzanie i wzbogacanie pracy, rotacja zadań czy wprowadzanie wariantowych rozkładów czasu pracy pozwalają na zapobieganie rutynie i powodują uniknięcie monotonii
i znudzenia przez pracownika, a tym samym wyzwalają możliwość dążenia do zaspokojenia potrzeb samorealizacji i motywują do działania.

 

Dopasuj narzędzia motywacyjne do indywidualnych potrzeb

Katalog narzędzi motywacyjnych jest szeroki, ważne, aby odpowiadał on oczekiwaniom konkretnych jednostek, w przeciwnym wypadku – motywowanie nie będzie skuteczne. Wykorzystaj zatem wiedzę o swoich pracownikach. Daj im to, czego naprawdę potrzebują. Młodym rodzicom – elastyczny grafik pracy, aby mogli zawieźć/odebrać malucha z przedszkola. Kreatywnym indywidualistom pozwól na wdrażanie własnych pomysłów. Dyskutuj i omawiaj. Zwiększą one efektywność nie tylko tego jednego pracownika, ale być może całego zespołu lub organizacji. Ponadto wniosą świeżość, która pobudzi pozostałych pracowników do działania i kreowania nowych rozwiązań. Na pewno zwiększy zaangażowanie. Każdy przychodzi do organizacji z innym bagażem doświadczeń i umiejętności, z innymi potrzebami i zainteresowaniami. To, co motywowało pracowników 20 lat temu, dzisiaj już nie motywuje. Zmieniają się wartości, styl życia i postrzeganie, dlatego w inteligentnej organizacji kluczowe jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb pracowników i dopasowanie do nich odpowiednich narzędzi motywacyjnych.

 

Dostrzegaj sukcesy

Ważne jest dostrzeganie sukcesów i porażek pracownika. Niezauważenie tych faktów może spowodować spadek motywacji i utrwalenie negatywnych wzorców. Pamiętaj również, że sukces warto podkreślić w większym gronie, niech pozostali pracownicy również usłyszą o tym sukcesie – prawdopodobnie będą dążyli do tego, aby również zostać wyróżnionymi. Nie zapominaj
o tym, aby nigdy nie ganić pracownika na oczach innych. Nie tylko podupadnie Twój autorytet wśród obserwatorów sytuacji, ale możesz stracić pracownika z potencjałem, któremu akurat powinęła się noga.

 

Postaw na integrację

Nic tak nie wzmacnia pracy zespołowej i działań we wspólnym kierunku jak dobre poznanie członków zespołu. Aby stworzyć dobrą atmosferę pracy oraz wzmocnić i usprawnić komunikację zorganizuj wspólne spotkanie po pracy, wycieczkę integracyjną, mecz siatkówki, czy inną aktywność teambuildingową, która będzie zespalała pracowników i budowała ich lojalność wobec organizacji. Wbrew pozorom takie proste zabiegi mogą wygenerować więcej pieniędzy dla firmy niż często powtarzane replacementy. Zbyt duża rotacja powoduje u pracowników nie tylko złe samopoczucie i stopniowo – negatywne postrzeganie firmy, ale również prowadzi do niechęci do pracy, a wręcz poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia.

 

Samodzielność w pracy

Częste i zbyt dokładne kontrole mogą odbić się czkawką, szybciej niż można się tego spodziewać. Okaż pracownikowi swoje zaufanie i przekaż w jego ręce odpowiedzialne zadanie. Sprawdzaj, ale nie zbyt często. Pytaj czy możesz w czymś pomóc, czy wszystko jest jasne, ale nie rozwiązuj problemu za pracownika. Daj mu szansę się wykazać. W końcu jest pracownikiem na samodzielnym stanowisku, zatem pozwól mu pracować według swojego systemu. Tym sposobem będzie bardziej zaangażowany w pracę i z pewnością znajdzie możliwe do zrealizowania rozwiązanie problemu.

 

Wytyczanie i osiąganie celów (firmy i osobistych)

Wytyczaj jasne cele. Aby cele były skuteczne, muszą spełniać wymogi zasady SMART, czyli koncepcji formułowania celów, będącej zbiorem postulatów dotyczących cech, którymi powinien charakteryzować się poprawnie sformułowany cel. Zgodnie z zasadą SMART, cel powinien być: szczegółowy, mierzalny, atrakcyjny, realistyczny
i terminowy. Jednocześnie powinien być powiązany z osobistymi celami pracownika. Istotne jest również to, aby pracownicy mieli swobodę w podejmowaniu decyzji i mogli samodzielnie decydować o tym, w jaki sposób będą realizować zadania i osiągać wyznaczone cele. Dlatego też rozmawiaj
z pracownikiem o celach, jakie są dla niego osiągalne, jak będzie pracował, aby je osiągnąć. Na tyle, na ile możesz – bądź otwarty na jego pomysły i bierz pod uwagę jego zdanie.

 

Optymalne warunki pracy

Zgodnie z przeprowadzonym przez Skanskę i JLL badaniem, 65% ludzi ceni sobie komfortowe warunki i wygodę swojego miejsca pracy. Istotną rolę mogą odgrywać ergonomia, dostęp do niezbędnych narzędzi pracy, a przede wszystkim atmosfera w pracy. Pracownicy powinni mieć możliwość wykonywania swojej pracy w skupieniu. Nie wszyscy potrafią pracować w tzw. open space, dlatego stwórz pracownikowi możliwość wykorzystania salki, w której będzie mógł bez zewnętrznych zakłóceń wykonać kluczowe zadania, które wymagają od niego dużego skupienia.

 

Co jeszcze można zrobić?

Jest wiele sposobów motywowania pracowników. Można do nich zaliczyć m.in. wszelkiego rodzaju benefity, szkolenia wewnętrzne lub zewnętrzne opłacane przez pracodawcę, darmową pomoc dla pracownika przy wypełnieniu zeznania podatkowego, roczną prenumeratę wybranego przez pracownika czasopisma, opłacenie lekcji języka obcego dla dzieci pracowników, organizacja pikniku rodzinnego dla pracowników firmy i ich rodzin i wiele wiele innych.

 

Czego nie wolno robić w żadnych wypadku?

Motywowanie pracowników nie można opierać się jedynie na bodźcach finansowych, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że finanse nie motywują już tak jak kiedyś. Zgodnie z przeprowadzanymi badaniami – możliwość rozwoju jest w tej chwili głównym motywatorem dla pracowników. Wykorzystuj więc szeroki katalog narzędzi motywacyjnych i ich możliwości.
Nie wolno publicznie upokarzać pracownika. Wyzwala to negatywne emocje zarówno u niego, jak również wśród pozostałych pracowników firmy, jednocześnie rujnując autorytet pracodawcy i cały system motywacyjny.
W ramach motywowania przez angażowanie w nowe projekty nie można przeciążyć pracownika zbyt dużą ilością zadań. Konieczne jest, aby był zachowane work-life balance, aby pracownik mógł
z satysfakcją i w pełni efektywnie wykonywać swoją pracę.

 

 

Dagmara Zmarzły
Menedżer ds. Kluczowych Klientów/Koordynator Rekrutacji

 

Please leave this field empty.

Aplikuj
praca w Polsce
Aplikuj
praca za granicą