Menu Title
x
Menu

Instrukcja korzystania z konta

W odpowiedzi na oczekiwania pracowników udostępniona została specjalna strona internetowa. Po zalogowaniu się na nią pracownik ma dostęp między innymi do:

  • swoich danych osobowych,
  • dostarczonych świadectw pracy, urlopów (wskazany jest wymiar urlopu, ilość oraz daty wykorzystanych  dni urlopowych, a także rodzaj urlopu),
  • zaświadczeń dla pracownika: paski wypłat z poszczególnych miesięcy,
  • fiszki, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, umowy o pracę.

Dane widoczne na stronie internetowej przeznaczone są tylko do odczytu – nie ma możliwości edycji.

Logowanie

W celu zalogowania do programu R2 Płatnik należy wejść poprzez przeglądarkę na stronę Logowanie, a następnie w uzupełnić następujące pola:

Identyfikator firmy: apuniapol

Identyfikator pracownika: imię i nazwisko (należy wpisać ze spacją – przerwą między imieniem a nazwiskiem)

Uwaga!

Po pierwszym zalogowaniu konieczna jest zmiana hasła - instrukcje poniżej

Instrukcje dotyczą również pracowników, którzy nie korzystali z konta od kwietnia 2012.

 

Pole "hasło" ZOSTAWIAMY PUSTE i klikamy PRZYPOMNIJ HASŁO.

Pojawi się komunikat, że wysłano pracownikowi, który chce się zalogować do systemu powiadomienie z przypomnieniem hasła (na adres mailowy wskazany wcześniej przez pracownika).

W przypadku pierwszego logowania będzie to hasło automatycznie wygenerowane przez system, które należy zmienić po zalogowaniu się do systemu.

Jeśli hasło zostało wcześniej zmienione i zdarzy się, że użytkownik zapomni jakie jest zmienione hasło, wówczas również może skorzystać z tej opcji – system wyśle wtedy na wskazany adres mailowy ostatnie zmienione hasło.

Po zalogowaniu do programu po raz pierwszy klikamy zatem w okienko Zmiana hasła, a następnie wpisujemy:

Stare hasło: (hasło nadane automatycznie przez system),

Nowe hasło: (hasło wymyślone przez użytkownika konta).

Następnie potwierdzamy nowe hasło.

Teraz możemy już swobodnie korzystać z programu.


Po zalogowaniu ukaże się okienko STRONA GŁÓWNA z wykazem dostępnych opcji.

Po pierwszym zalogowaniu możliwa jest zmiana hasła. W tym celu należy kliknąć na Zmiana hasła i postępować zgodnie ze wskazówkami:

 5_zmiana_hasla

 

Hasło zostanie zmienione i zapamiętane przez system, który będzie go wymagał przy każdym kolejnym logowaniu. W razie problemów z logowaniem należy wysłać maila na adres jgronowska@apuniapol.pl w temacie wiadomości wpisując „Logowanie do programu Restet2”, a w treści wiadomości opisując problem.

Po zmianie hasła można przystąpić do przeglądania swoich danych.


 

Strona główna

Na Stronie Głównej pracownik może przeglądać swoje dane klikając na ikony znajdujące się w pasku górnym, lub na napisy w pierwszej lub drugiej kolumnie.

6_strona_glowna

 


 

Urlop

W celu sprawdzenia przysługującego wymiaru urlopu należy kliknąć na napis Karta urlopowa  lub ikonę 7a_karta_urlopowa .

  7_karta_urlopowa

Pojawi się okienko, z którego można odczytać następujące informacje:

 8_karta_urlopowa

Limit – ilość dni urlopowych przysługujących do końca roku lub do końca umowy (jeżeli jest to umowa na czas określony).

Daty w kolumnach „od” i „do” wskazują okresy, w których był wykorzystany urlop.

Kolumna Wykorz podaje dokładną ilość wykorzystanych już dni urlopowych, natomiast kolumna Pozost informuje, ile dni urlopowych pozostało jeszcze do wykorzystania.


 

Inne dane

W celu przejścia do innej zakładki i zapoznania się z innymi informacjami, należy kliknąć na wybraną ikonę z górnego panelu.

  9ainne_dane 

Po naprowadzeniu myszki na poszczególną ikonę (obrazek) pojawi się informacja o kryjącej się pod nią zawartości. 

 9_ewidencja_potracen

 

 10_innedane

Można także przejść do Strony głównej klikając na przycisk  znajdujący się po lewej stronie nazwiska.


 

Wydruki

Na stronie głównej w Dziennikach wydruków dostępne są paski wypłat oraz zaświadczenia o zarobkach.

11_wydruki

Pojawi się poniższe okno:

 12_dziennik

W tabeli znajduje się wykaz wygenerowanych dokumentów wraz z datą ich utworzenia.

Dokument można przejrzeć lub wydrukować poprzez kliknięcie na niego (wybrana pozycja zostanie podświetlona na szaro).

 

Podgląd dokumentu:

Wybraną pozycję (dokument, który wybraliśmy) możemy podejrzeć w oknie po prawej stronie – klikając w pusty kwadrat przy napisie Pokaż: 13_pokaz  Po prawej stronie ukaże się zawartość dokumentu.

 14_dziennik_lista

Wybrany dokument można obejrzeć w całości w oddzielnym oknie poprzez klikniecie na lupę  15_podglad_dokumentu lub wydrukować go poprzez kliknięcie 16_wydruk na drukarkę . Ikony znajdują się w prawym górnym rogu okna.

 17_ikony_z_prawej

 


 

Przeglądanie załączonych dokumentów (fiszki)

Aby móc przeglądać załączone dokumenty, np. fiszki, należy wejść w kategorię Załączniki pracownika (ikona kartki z lupą) oraz zaznaczyć okienko Pokaż.

 4

Wyświetli się okno z pytaniem o to, co chcemy zrobić z danym plikiem – do wyboru mamy następujące możliwości:

  • Otwórz – plik wyświetla się tylko do wglądu,
  • Zapisz – zapis pliku na dysku,
  • Zapisz jako – możliwość wyboru innego formatu pliku. 

 2


 

Zakończenie przeglądania strony

W celu zakończenia przeglądania strony należy kliknąć na Wyloguj w prawym górnym rogu okna.

20_wylogowanie

 


 

Pomoc

W celu uzyskania pomocy związanej z obsługą konta w programie Reset2 wyślij email opisujący problem pod adres: jgronowska@apuniapol.pl. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w celu rozwiązania problemu.


 

Pobierz

Pobierz instrukcję w formacie PDF na swój komputer

Pobierz - kliknij tutaj

Please leave this field empty.

Aplikuj
praca w Polsce
Aplikuj
praca za granicą