Menu Title
x
Menu

Graphology Solutions Group

I. Informacja na temat Graphology Solutions Group:

Graphology Solutions Group działa w Polsce od 2008 roku i może poszczycić się współpracą z firmami francuskimi, angielskimi, skandynawskimi, niemieckimi, izraelskimi oraz polskimi. Konsultacje grafologiczne w procesach rekrutacyjnych, ewaluacyjnych i optymalizujących współpracę partnerów biznesowych oferowane przez Graphology Solutions Group dedykowane są dla liderów biznesu oraz kadry zarządzającej najwyższego i średniego szczebla.

 Unikalność konsultacji grafologicznych oferowanych przez Graphology Solutions Groupjest jakością wyróżniającą firmę na rynku. Konsultacje grafologiczne wykonywane przez Graphology Solutions Group spełniają kryteria brytyjskich i amerykańskich standardów. Grafologia jest znana i ceniona we Francji, Anglii, Niemczech, Belgii, Niderlandach, Szwajcarii, Izraelu, Hiszpanii oraz Stanach Zjednoczonych. Popularność zdobywa także w Polsce.

 

II. Konsultacje oferowane przez Graphology Solutions Group:

1) Motywacyjna Analiza Potencjału Personelu:
Analiza potencjału personelu na bazie grafologii jest całościowym ujęciem głównych elementów profilu osobowościowego pracowników. W skład tych elementów wchodzą np. zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy z detalami, lojalność, wyobraźnia, zdolność planowania i organizacji, poziom energii, zdolność wyważonego osądu, inicjatywa, mentalny balans, inteligencja, intuicja i wiele innych cech. Taki realny zasób informacji pozwala nam skutecznie ustalić czynniki motywujące personel, a tym samym podnieść efektywność pracy pracowników.

2) Zewnętrzne procesy rekrutacyjne personelu:
Konsultacje grafologiczne są celnym narzędziem w procesach rekrutacyjnych personelu najwyższego szczebla. Jest to narzędzie rekrutacyjne efektywne z ekonomicznego i czasowego punktu widzenia. Ogólna analiza grafologiczna wsparta oceną potencjału personelu pozwala trafnie określić główne elementy profilu osobowościowego kandydata oraz jego adekwatność na dane stanowisko pracy. Konsultacje grafologiczne definiują, jaką wartość dodaną wnosi pracownik do firmy.

3) Wewnętrzne procesy rekrutacyjne personelu:
Konsultacje grafologiczne sprawdzają się jako efektywne narzędzie w wewnętrznych procesach rekrutacji personelu. Dzięki analizom grafologicznym zmiana stanowiska pracy jest procesem przyjaznym i konstruktywnym zarówno dla dyrekcji jak i samego pracownika. Rekrutacja wewnętrzna z pomocą grafologii jest ekonomicznym i tworzącym synergię rozwiązaniem zarówno dla przedsiębiorstwa jak i pracowników.

4) Ocena kompatybilności i poprawa współpracy członków zespołu:
Kompatybilność członków zespołu jest kluczem do podniesienia poziomu jakości pracy przez zespół wykonywanej. Analizy grafologiczne precyzyjnie definiują profile osobowościowe członków zespołu oraz oceniają ich kompatybilność. Świadomość pozytywnych i negatywnych cech osobowości członków zespołu pozwala nam na realną ocenę organizmu, jakim jest grupa ludzi ze sobą współpracujących. Znajomość mocnych i słabych stron poszczególnych członków grupy stwarza atmosferę otwartości, tolerancji oraz realnych oczekiwań pomiędzy członkami zespołu.

5) Ocena kompatybilności i optymalizacja współpracy partnerów biznesowych:
Analizy grafologiczne znajdują zastosowanie przy doborze partnerów biznesowych. Pozwalają celnie określić wartość dodaną wnoszoną przez partnerów planujących współpracę lub ze sobą współpracujących. Poszerzają samoświadomość osób pozostających w ścisłej interakcji biznesowej. Dzięki konsultacjom grafologicznym wzajemne oczekiwania partnerów biznesowych stają się realne.

Please leave this field empty.

Aplikuj
praca w Polsce
Aplikuj
praca za granicą